Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza nr 2019.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zasad funkcjonowania żłobków gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2024 r., informujemy, że przerwa w funkcjonowaniu Żłobka Gminnego w Trzcianie została ustalona na okres od 1 lipca do 31 lipca 2024 r.

W związku z powyższym, sprawy administracyjne Żłobka Gminnego w Trzcianie oraz Przedszkola w Trzcianie prosimy kierować pod numerem telefonu: 17 75 14 094 lub osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Trzcianie w godzinach pracy sekretariatu.

Z poważaniem
Dyrekcja