Baner Przedszkola i Żłobka w Trzcianie

„Wszystko dać dzieciom z siebie,
by piękne dzieciństwo miały.
By mądrość, dobro i miłość
niosły kiedyś w świat cały”
/Zofia Szczęsna/

 

Nasze placówki zapewniają milusińskim opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Mamy wykwalifikowaną kadrę , bardzo dobre warunki lokalowe, własną kuchnię która przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Nowoczesne wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz profesjonalnie urządzony plac zabaw. Pełny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny co zapewnia bezpieczeństwo wszystkim dzieciom.

W placówkach jest realizowany program opiekuńczo - wychowawczy i edukacyjny dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych naszych dzieci. Pragniemy aby Państwa pociechy poznawały świat i rozwijały się w atmosferze serdeczności, przyjaźni i domowego ciepła. Dbamy o to, aby Maluszki i Przedszkolaki czuły się u nas szczęśliwe i zadowolone, a podczas twórczej i radosnej zabawy wyrażały siebie. 

Z dniem 1 września 2013 r., na terenie zabytkowego Zespołu Dworsko – Parkowego w Trzcianie, został otwarty Żłobek Gminny w Trzcianie z liczbą miejsc dla 55 dzieci. Dwa lata temu Rada Gminy w Świlczy, rozumiejąc potrzeby należytej opieki nad dziećmi podjęła uchwałę o konieczności wybudowania Żłobka i Przedszkola w Trzcianie. Impulsem stała się też możliwość pozyskania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Województwa Podkarpackiego - Poprawa Bazy Oświatowej Gminy Świlcza. Szansą była również możliwość uzyskania dofinansowania projektu z Rządowego Programu „Maluch” - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (Dz.U. Nr 45 poz. 235) na utworzenie nowych żłobków dla dzieci do 3 lat. Środki unijne, rządowe i własne – samorządowe, spowodowały że marzenia stały się rzeczywistością i w okresie IX 2012- VIII.2013r. powstał nowy obiekt użyteczności publicznej – Żłobek i Przedszkole. Całkowity koszt inwestycji to - 3,1 mln zł. – w tym nakłady gminy -1,5 mln złotych. Długo oczekiwany obiekt, zarówno przez społeczność miejscowego przedszkola, jak i wsi Trzciana oraz gminę Świlcza, jest dowodem, że oświata, edukacja i wychowanie oraz ludzie z nią związani są jedną z najważniejszych i najcenniejszych - dosłownie i w przenośni - dziedzin gminnego życia samorządowego.