Avatary kadry nauczycielskiej

Dyrektor:

 • mgr Agnieszka Małozięć – nauczyciel dyplomowany

Pielęgniarka:

 • Anna Groszek

Opiekunki:

 • Anna Groszek
 • Wioletta Gul
 • Kinga Kuca
 • Monika Głodek
 • Natalia Skiba
 • Małgorzata Kwoka
 • Natalia Krzanowska

Pomoce opiekunów:

 • Małgorzata Waltoś
 • Małgorzata Szymków
 • Lucyna Miśta

Pracownicy administracji i obsługi:

 • mgr Alicja Bąk - sekretarz
 • Anna Jędrych – intendent
 • Małgorzata Trala – szef kuchni
 • Małgorzata Wilk – kucharka
 • Zofia Dusza – sprzątaczka
 • Bogdan Marcinkiewicz – konserwator