Szanowni Rodzice!

Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Trzcianie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świlcza NR XLII /305/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wynosi 336,00 (słownie :trzysta trzydzieści sześć) co stanowi 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłata za pobyt dziecka jest obniżona:

  • o 50 % na drugie dziecko w przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza dwoje dzieci, kolejne dziecko z tej rodziny zwolnione z opłaty.
  • o 50 % w przypadku uczęszczania do Żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

Stawka żywieniowa wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) dziennie.

Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu wynosi: 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

 Płatności można dokonywać przelewem do  dnia 10  każdego miesiąca:

  • jeden przelew za wyżywienie
  • drugi za opłatę stałą na podane konto:

Żłobek Gminny w Trzcianie
BS Głogów Młp. O/Świlcza
Nr 67915910232005500264250001
w tytule należy wpisać:
imię i nazwisko dziecka
- wyżywienie
- opłata stała


Do pobrania: