Logo Przedszkola i Żłobka w TrzcianieInformacje o rekrutacji do Żłobka Gminnego w Trzcianie na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo.

Informuję, że rozpoczynamy rekrutację do Żłobka Gminnego w Trzcianie na rok szkolny 2023/2024. Rodzice / opiekunowie prawni, którzy są zainteresowani kontynuowaniem uczęszczania dziecka do Żłobka oraz rozpoczęciem korzystania z opieki żłobkowej dla swojego dziecka od 1 września 2023 r., mogą składać deklarację kontynuacji lub wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji w sekretariacie Żłobka Gminnego w Trzcianie.

  • od 23 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku Rodzice (opiekunowie prawni), zainteresowani kontynuacją uczęszczania dziecka do Żłobka, mogą złożyć Deklarację kontynuacji korzystania z opieki w Żłobku Gminnym w Trzcianie od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2024 r.”
  • od 1 kwietnia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku rozpocznie się rekrutacja do Żłobka Gminnego w Trzcianie dla nowych kandydatów, Rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani zapisaniem dziecka do Żłobka mogą złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Trzcianie od 1 września 2023r.” wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegółowe informacje na temat terminów oraz zasad naboru do Żłobka umieszczone są w Harmonogramie Rekrutacji oraz w Regulaminie Rekrutacji na stronie internetowej Żłobka i na tablicy ogłoszeń w Żłobku.

Informacje dotyczące zapisów dzieci do Żłobka Gminnego w Trzcianie można również uzyskać pod numerem telefonu: 17 85 14 024.

Agnieszka Szostak
Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie


Pliki do pobrania: