W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2024 r. wynosić będzie 763,56 zł (18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z Uchwała NR LIX/479/2022 Rady Gminy Świlcza, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Świlcza).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.