Dzieci na plaży

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:
 

 • Przygotowanie do życia w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnej zabawy
 • Nauka poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec koleżanek i kolegów. Dbanie o jak najlepszy kontakt dziecka z opiekunką
 • Kształtowanie nawyku mycia rąk i buzi po zabawie, przed i po posiłkach oraz po skończonej toalecie
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych
 • Doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Właściwe posługiwanie się sztućcami. Zwracanie uwagi na właściwą postawę przy stole
 • Przypominanie o zasadach panujących w grupie - nauka słuchania, gdy mówią inni, cierpliwe czekanie na swoją kolej.
 • Wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego przemieszczania się: „jedziemy pociągiem”, „idziemy parami”
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych.

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Wprowadzanie słownictwa związanego z Latem – zabawy w ogrodzie , na placu zabaw, odpoczynek nad wodą,
 • Loteryjka obrazkowa – „Co pasuje do lata?” Oglądanie obrazków, nazywanie ich i odpowiednie klasyfikowanie
 • „Zbieramy muszelki” – zabawa liczbowa – utrwalanie nauki liczenia do trzech
 • Czytanie bajek i opowiadań o zróżnicowanej tematyce – odpowiadanie na pytania dotyczące treści
 • Rozmowa z dziećmi na temat różnych form spędzania letniego wypoczynku – rozumienie wyrazu wakacje. Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi
 • Czym jedziemy na wakacje? – rozwiązywanie zagadek związanych z różnymi środkami lokomocji
 • Co jeździ, lata, pływa? – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia
 • „Letnia burza” – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek
 • Czytanie bajeczek wybranych samodzielnie przez dzieci – próby wypowiedzi na temat przeczytanych utworów – poszerzanie słownictwa

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • • Układanie klocków o rożnej wielkości, ciężkości, strukturze, dopasowywanie elementów układanek o rożnej wielkości i liczbie- budowanie wież, mostów, domków, garaży, pociągów.
 • • Piramidy, labirynty – usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • • Puzzle i układanki drewniane – stymulowanie procesów spostrzegania, analizy i syntezy wzrokowej
 • • Budowanie zamków i babek z piasku
 • • Piramidy, wkładanki, obręcze- usprawnianie chwytu precyzyjnego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • • Zabawa konstrukcyjna „wysoka i niska wieża” utrwalanie pojęć wysoki, niski,
 • • Zabawa manipulacyjna z wykorzystaniem klocków mini wafle
 • • Nawlekanie koralików na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej.
 • • Kolorowe Wakacje – malowanie farbami latawca, wyrażanie swojej ekspresji.
 • • Morska przygoda – praca plastyczna przy użyciu: kleju, papieru, bibuły.

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Spacery połączone z zabawa na świeżym powietrzu- doskonalenie umiejętności poruszania się w parach i przy wężu; wdrażanie zasad bezpiecznego poruszania się.
 • „Mój kolega robi…” – zabawa ruchowo - naśladowcza . Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał słowny- zabawa „Jedź, stój”
 • Poranna gimnastyka do piosenek „Gimnastyka ważna sprawa”, „Rączki do góry”,
 • Zabawy z piłką: kopanie, rzucanie, turlanie, podawanie.
 • Ćwiczenia muzyczno – ruchowe inscenizowane treścią piosenek, zachęcanie do naśladowania ruchów i gestów opiekuna.
 • Zabawy dowolne na placu zabaw i w ogrodzie
 • „Dziecięce igraszki” – zabawa z wykorzystaniem maty interaktywnej

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zabawy ruchowe ze śpiewem: „Jeśli humor masz od rana”, „Baloniku”, „Stary Niedźwiedź”, „Kółko graniaste” - integrowanie grupy,
 • Co to za piosenka? – odgadywanie znanych dzieciom piosenek, wspólny śpiew i taniec przy utworach
 • Uczestniczenie w zabawach kołowych ze śpiewem: „Niech żyją wakacje”, „Piłka Oli”
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 • Zabawa instrumentami muzycznymi - próba grania na nich.
 • Zabawy w rytm melodii: łączenie w pary, w koło, zmiany kierunku tańca

Kolorowe latawce6. Zajęcia paluszkowe:

 • „Masuje, masuje”- budowanie pozytywnego emocjonalnego kontaktu pomiędzy dzieckiem, a osobą, z którą się bawi, poprawienie sprawności manualnej.
 • Utrwalanie wyliczanki „Ten duży”
 • Zabawa paluszkowa „Rodzinka”, „Kominiarz”
 • Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw paluszkowych: „Kanapka”, „Pająk”, „Sroczka”, „Pada deszczyk”