1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:
  • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi poprzez wspólne zabawy- zgoda, zaangażowanie, integracja.
  • Doskonalenie nawyków grzecznościowych: mówimy „Dzień dobry”, „Do widzenia”, „Proszę”, „Przepraszam”, „Dziękuję”.
  • Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi. Nauka wspólnej zabawy i próby dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.
  • Doskonalenie czynności samoobsługowych: sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, proszenie o dokładkę posiłku, ćwiczenie samodzielnego jedzenia i picia.
  • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych.
  • Trening czystości. Mycie rąk oraz buzi po posiłkach oraz po skorzystaniu z toalety. Próby zgłaszania oraz kontrolowania potrzeb fizjologicznych.
  • Zapamiętywanie własnych szafek oraz ubrań. Kształcenie umiejętności samodzielnego ubioru podczas wyjścia na spacer oraz po leżakowaniu. Zapamiętywanie przez dzieci swoich leżaczków i miejsc przy stole.
  • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek.
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez bliski kontakt z opiekunką oraz unormowany rytm dnia
  • Nauka zgodnego zachowania w grupie. Utrwalenie pozytywnych zachowania w grupie: siedzenie podczas posiłków, oczekiwanie na swoją kolej, dzielnie się zabawkami, przyjazne zachowanie wobec siebie.
  • Nauka sposobu obchodzenia się z zabawkami i książkami- ich stałe miejsce, wdrażanie do porządkowania.
  • Nauka reagowania na polecenia opiekuna, stosowanie omówionych i przyjętych komunikatów.
  • Zwracanie uwagi na porządek: zasuwanie krzesełka po odejściu od stolika, odkładanie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie.

 2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:
  • Poznajemy dynię. Dynia, jako jeden z darów jesieni. Dzieci poznają kształt, wielkość i kolor warzywa. Poznają zawartość dyni – pestki, które można zjadać, dowiadują się, jakie potrawy można z niej przyrządzić (zupę, ciasto).
  • Zapoznanie z cechami listopadowej pogody. Kalosze i parasol - odpowiednie na listopadowe deszczowe dni.
  • Omówienie zjawisk występujących w przyrodzie - brak liści na drzewach, silny wiatr, deszcz.
  • Zapoznanie z leśnymi mieszkańcami. Omówienie charakterystycznych cech: co jedzą, jak wyglądają.
  • "Kto ty jesteś? Polak mały..." - nauka wiersza Władysława Bełzy. Przybliżenie dzieciom barw narodowych. (czerwień, biel).
  • Słuchanie krótkich utworów literackich o leśnych zwierzętach „Jesienne opowieści”- skupienie uwagi dziecka podczas wspólnego czytania bajek.
  • Słuchanie wiersza jesiennego, próby nazywania elementów ilustracji oraz próby samodzielnego opisywania obrazka.
  • Zabawy rozwijające spostrzegawczość "Ukryte orzechy", "Takie same parasolki"- Zagadki obrazkowe - odnajdujemy takie same elementy.
  • Zabawa matematyczna „Policzmy ile”: ćwiczenia w przeliczaniu na konkretach np. orzechy.
  • Światowy Dzień Pluszowego Misia- pogadanka na temat szanowania naszych zabawek. Nauka wiersza „Kto misiowi urwał ucho”.
  • Edukacja matematyczna. Liczenie kropel deszczu i przekładanie ich do szablonu kałuży. Określenie, w której kałuży jest ich więcej, a w której kałuży jest ich mniej
  • Zabawa „echo” - powtarzanie słów: głośno, cicho, szeptem,
  • Czytanie wierszyków o zwierzętach mieszkających w lesie pt. „Jeż” „Wiewiórka”.
    
 3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  • Praca plastyczna „Dynia” - wykonanie przy użyciu kolorowej bibuły.
  • Dopasowywanie kształtów do otworów: trójkąt, koło, kwadrat - celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Nauka recyklingu, zabawy plastikowymi nakrętkami, układanie ich po linii.
  • Poprawa i doskonalenie zmysłu chwytu. Zabawy z wykorzystaniem kolorowych klocków.
  • Usprawnienie chwytu: budowanie wież, piramid, konstrukcji z klocków. Próby nazywania co jest wysokie, a co jest niskie.
  • Wykonanie flagi Polski przy użyciu gotowych elementów.
  • Dowolne zabawy w kącikach edukacyjnych: kuchnia, warsztat, łazienka. Opiekunka pokazuje i czuwa nad poprawnym wykonywaniem odpowiednich czynności: gotowanie, mycie lalek itp.
  • Pluszowy miś. Wykonanie praz plastycznych przy talerzyka i użyciu gotowych elementów z kolorowego papieru.
  • Kolorowy parasol na deszczowe dni - praca plastyczna z użyciem kolorowej bibuły- kształtująca zmysł dotyku.

 4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:
  • Spacery po okolicy w miarę pozwalających warunków atmosferycznych. Obserwacja zmieniającej się pogody, zwiedzanie okolicy, poznanie i obserwacja zwierząt mieszkających w sąsiedztwie.
  • Gimnastyka jako sposób poprawy sprawności fizycznej - przysiady, skłony, pajacyki, rowerek.
  • Opowieści ruchowe: spacer po lesie - proste ruchy odnoszące się do tematyki związanej z lasem, np. skacze sarna, biega dzik, wieje wiatr, pada deszcz, spadają liście.
  • Zabawa naśladowcza "Części drzewa"- naśladujemy kołyszące się na wietrze gałązki drzew, padający deszcz.
  • Zabawa ruchowa z elementami czworakowania "Niedźwiadki i pszczoły".
  • Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz tunelu- utrwalenie kolorów, zabawa w grupie.
  • • Nieruchoma figura- postępujemy zgodnie z poleceniami opiekuna.
  • • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu- chód we wspięciu na palcach, piętach, chód na krawędziach bocznych stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp.
  • • Zabawa z wykorzystaniem kolorowych piórek: dmuchanie piórek do góry i próba jak najdłuższego pozostawienia piórka w powietrzu.
    
 5. Zajęcia umuzykalniające:
  • Zabawy instrumentami muzycznymi - próby gry w rytm muzyki
  • Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
  • Śpiew piosenek o tematyce jesiennej „Kolorowe listki”.
  • Zajęcia rytmiki.
  • Słuchanie oraz nauka piosenki o tematyce patriotycznej: „Jesteśmy Polką i Polakiem”.
  • Wspólne tańce w kole do piosenek o tematyce jesiennej.
  • Nauka piosenki: „Kap, kap, z nieba leci woda”, „Idzie jeż”.
  • Zabawy grupowe ze śpiewem: „Wiewióreczka mała”, „Wszyscy są, witam Was”.
  • Zabawy ruchowe ze śpiewem: „Baloniku”, „Stary Niedźwiedź”, „Kółko graniaste”- integrowanie grupy.
    
 6. Zajęcia paluszkowe:
  • „Idzie pająk do góry” – poprawianie sprawności manualnej.
  • Nauka wyliczanki „Ten duży”, „Kanapka na śniadanie”.
  • Usprawnianie nadgarstka, ruchów palców, dłoni do wierszyków: „Rak”, „Sroczka”.
  • „Masuje, masuje”- budowanie pozytywnego emocjonalnego kontaktu pomiędzy dzieckiem, a osobą, z którą się bawi, poprawienie sprawności manualnej.
  • „Idzie myszka do braciszka” -kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.