1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:Trzy bałwanki
  • Wpajanie nawyków grzecznościowych – witamy się i żegnamy z opiekunami i kolegami w Żłobku używając zwrotów „Dzień dobry” i „Do widzenia”, używania słów; proszę, dziękuję, przepraszam.
  • Wpajanie nawyków higienicznych i porządkowych: m. in. mycie rączek i buzi po posiłkach, skorzystaniu z toalety i po spacerze, porządkowanie zabawek.
  • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – doskonalenie nawyku wspólnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, bezpieczne i prawidłowe korzystanie z zabawek.
  • Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, części garderoby. Próby samodzielnego zgłaszania potrzeb fizjologicznych a także korzystania z toalety.
  • Ćwiczenie samoobsługi: samodzielne picie z kubka, posługiwanie się łyżką, widelcem.
  • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: „Idziemy parami”, siedzenie w kole, czekanie na swoją kolej, dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami.
  • Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna.
  • Przypominanie o zasadach panujących w grupie - nauka słuchania, gdy mówią inni, cierpliwe czekanie na swoją kolej.
    
 2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:
  • Wspólne słuchanie wiersza „Styczeń”.
  • Słuchanie krótkich utworów literackich o tematyce zimowej „Bałwan śniegowy”, „Spacer maluchów”.
  • Poznajemy zwierzęta, które trzeba dokarmiać zimą. Dzieci poznają co jedzą zwierzęta.
  • Czytanie wierszy o dokarmianiu leśnych zwierząt: „Domek dla ptaszków”, „Biegały ptaszki” – rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego.
  • Czytanie bajek i wierszy o babci i dziadku, oglądanie ilustracji przedstawiających babcię i dziadka.
  • Utrwalenie pojęć „śnieg”, „zima”, „mróz”, obserwowanie padającego śniegu.
  • Nauka wiersza „Spacer maluchów” – ćwiczenia pamięci.
  • Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące zimą w przyrodzie.
  • Pory roku – nauka nazw i charakterystyka.
    
 3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:Trzy dziewczynki w niebieskich czapkach
  • Układanie drewnianych puzzli, układanek – dopasowywanie elementów o różnej wielkości, kształcie i liczbie.
  • Dopasowywanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, wkładanie, stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
  • Tworzenie prostych budowli z klocków piankowych, waflowych i drewnianych.
  • Budowanie z klocków o różnej wielkości, ciężkości, strukturze – budowanie wież, mostów, domków, garaży, pociągów – rozwijanie wyobraźni.
  • Zabawa konstrukcyjna „wysoka i niska wieża” – utrwalanie pojęć wysoki i niski.
  • Piramidy, wkładanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnianie pracy dłoni.
  • Karmnik dla ptaków – praca z użyciem kolorowej bibuły i gotowych elementów.
  • Laurka dla babci i dziadka – malowanie farbami za pomocą rączek.
  • Zimowy krajobraz – metoda wyklejania watą.
  • Ptaszki na gałęzi – praca plastyczna z odciśnięciem na papierze dłoni w farbie.
  • Zabawa z kostkami lodu. Z lekko zamarzniętą wodą. Omówienie właściwości. Jaka jest? Zimna/ciepła/mokra/sucha/twarda/miękka? 
    
 4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:
  • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu: hartowanie dzieci, dostarczanie pozytywnych emocji. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
  • Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Śniegowy bałwan” – pokazywanie części ciała.
  • Zabawa ruchowo – naśladowcza: naśladowanie zwierząt – ptaków dziobiących ziarno, saren – chodzenie na czworaka.
  • Naśladowanie ruchem zabaw zimowych: jazda na nartach, łyżwach, sankach.
  • Zabawy ruchowe ze śpiewem piosenki: „Zima, zima, zima”, „Chłopcy, dziewczęta – karuzela”.
  • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu: chód na palcach, pietach, na krawędziach bocznych stopy, chodzenie po jeżykach.
  • Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe (przysiady, podskoki, skłony, rowerek).
  • Zabawa z chustą animacyjną.

 5. Zajęcia umuzykalniające:Dwa kolorowe bałwanki
  • Nauka piosenki „Buch w śnieżny puch”.
  • Nauka piosenki z pokazywaniem: „Migu, migu”.
  • Tańce w kole przy piosenkach zimowych: „Tup, tup, tup po śniegu”, „Sanna”, „Hej, biały walczyk”.
  • Słuchanie piosenek o tematyce zimowej.
  • Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
  • Zabawa instrumentami muzycznymi, śpiewanie piosenek o tematyce zimowej.
    
 6. Zajęcia paluszkowe:
  • „Wieża z rąk” – usprawnianie motoryki małej, rozwijanie koncentracji i uwagi, wspólnej zabawy.
  • Zabawa paluszkowa „Rodzinka”, „Kominiarz”
  • „Idzie myszka do braciszka” -kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała; pobudzanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (praca oka i ręki jednocześnie)
  • „Masuje, masuje”- budowanie pozytywnego emocjonalnego kontaktu pomiędzy dzieckiem, a osobą, z którą się bawi, poprawienie sprawności manualnej.